Повишаване на квалификацията и преквалификация - защо да инвестирате в развитието на екипа си?

Когато желаете да ускорите развитието на своя бизнес, едно от предизвикателствата, които ще срещнете, е намирането на подходящите хора за организацията. В този момент е най-добре да се обърнете към специалисти от HR сферата, които да подпомогнат с проучването на специфичните нужди за компанията ви и да анализират текущата ситуация със служителите ви. 

1. Защо е важен анализът на човешкия ресурс, с който вече разполагате?

Ако искате компанията да се разрасне с бърз темп или да оптимизирате дейността ѝ, трябва да разчитате на “А-отбор” или иначе казано - правилни професионалисти в различни сфери, които да допринесат със своите познания. Много вероятно е да се окаже, че вече разполагате с необходимия трудов ресурс за нововъзникнали роли, без дори да знаете. 

Сред служителите ви може да се натъкнете на хора, които биха искали да поемат нови отговорности и по-предизвикателни задачи в своето поле на дейност, но също може да откриете такива, които биха искали да се преквалифицират. Преди да прибегнете към публикуването на обява за работа и стартирането на подбор на персонал - обърнете погледа си навътре към организацията.

Bulmint Recruitment - повишаване на квалификацията и преквалификация

2. Кое е различното в двата процеса?

Да започнем най-напред с обяснение на сходството, което се заключава в това, че се помага на служителите да разширят знанията си. Разликата обаче е в естеството на усвоените умения и крайната цел на обучението. В единия случай говорим за линейна прогресия - задълбочаване на съществуващи умения, за да се поемат допълнителни отговорности и да се напредне в позиция на по-високо ниво. Другият се отнася до придобиване на нов набор от способности (твърди, меки или преносими), с цел да се промени кариерният път и да се поеме различна роля в компанията.

3. Какво да правите, след като дефинирате желанието за повишаване на квалификацията или преквалификацията?

Ако вече сте установили наличието на такъв служител в екипа си - проведете няколко разговора. Ако е необходимо, вие поемете инициативата за разговор по темата. Опитайте се да разберете какво го мотивира и как е взел решението си, с което да оцените и доколко е отдаден на идеята за заемането на нова позиция(независимо дали йерархично по-висока или организационно различна). На следващ етап ще трябва да оцените какви са уменията му към момента и какво ще е необходимо, за да ги разгърне и да реализира потенциала.

4. Какви са ползите от повишаване на квалификацията? 

Липсата за кариерно развитие е един от основните фактори за текучеството в компаниите, и независимо от индустрията. В повечето фирми служителите са мотивирани и кариерно ориентирани, с желание да се утвърдят и докажат в сферата си.

Инвестицията в повишаване на квалификацията е възможност да се повиши производителността - всеки кадър ще оцени факта, че се влагат усилия и средства в неговото кариерно израстване. Възможностите за придобиване на нови знания и умения, значително повишават удовлетворението от работата, което води до по-добри резултати. 

Друго преимущество е създаването на по-креативна и иновативна работна сила. Всяко обучение насърчава служителите да мислят извън рамките и да изследват нови идеи. Подобна работа носи свежи перспективи и креативни решения, които ще се отразят положително на растежа и успеха на бизнеса.

Bulmint Recruitment - повишаване на квалификацията и преквалификация

5. Какви са ползите от преквалифицирането?

Един от най-големите плюсове е да се даде поле за изява на човек, който вече е запознат с дейността на компанията, както и с нейните мисия и ценности. Това е изграден професионалист, който разбира взаимовръзките между отделните екипи и е наясно с процесите и процедурните правила. Да се инвестира в подобен кадър в някои ситуации е по-целесъобразно, отколкото да се наеме външен кандидат, който тепърва трябва да премине през цялостно въвеждане в корпоративната среда, компанията и дейността ѝ. В този случай е необходимо и да се даде известен период от време, в който да се установи дали назначението е успешно (и за двете страни).

Процесът по преквалификацията показва, че компанията е широко скроена, мисли в перспектива и се ангажира не просто с формирането на отделни роли и ключови позиции, а със създаването на лидери и изграждането на таланти. В други случаи, това е и отличен начин за вътрешнофирмена реорганизация, която ще спомогне да се избегне освобождаването на служители, а с това и дестабилизирането на структурата.

Преквалифицирането на служители дава равен старт и е положителна тенденция за приобщаване. Всеки служител може да развие уменията си и да получи достъп до по-високоплатени позиции, независимо от своето образование или предишен опит в кариерата.

6. Какви са трудовите отношения, които допуска законът за повишаване на квалификация и преквалификация?

В кодекса на труда се предвижда възможност да се сключи договор за повишаване на квалификацията и преквалификация - чл. 234, КТ. Страните по него трябва да са постигнали съгласие по основни въпроси относно професията и специалността, за която ще се извършва обучението; мястото, формата и времето, както и финансовите условия. Възможно е този договор да се сключи и между работодател и лице, което все още не е служител на компанията, но се подготвя за назначаване.

За да може да защити инвестицията, която прави във връзка с обучението, най-логично е да се уговори, че след успешното му преминаване, служителят се задължава да престира труда си в организацията за определен срок, но не повече от 5 години (чл. 234, ал. 3, т.1, КТ). Друго разумно обезпечение, което следва да се предвиди, е неустойка в случай на незавършено обучение или неизпълнение на договорената престация на труд.

В заключение - повишаването на квалификацията или преквалифицирането е логичен процес, който намира все по-голямо приложение в компаниите. Това е един ефикасен начин да посрещнете нуждите на вашата организация в условия на динамичен и силно конкурентен пазар на труда. Най-първата и основна стъпка е да определете специфичните компетенции, от които служителите се нуждаят за всяка роля във вашата организация. Освен мнението на преките лидери на екипите си, може да се доверите на специалисти, които да проведат разговори, професионални и личностни тестове и да дадат комплексна оценка на ситуацията - дейност, с която Вulmint Recruitment може да съдейства при запитване на e-mail: recruitment@bulmint.com или телефон: 0311 39 047.

Абонирай се за нашия бюлетин

Абонирай се още днес и получавай информация за най-новите ни статии за развитие на кариерата.

Няма да използваме имейл адреса ти с цел спам

newsletter.picture.alt