Лаборант

Мотивирана личност с отлични познания по специалността и желание за развитие в производствена среда

Публикувана: преди 119 дни
Месторабота: гр. Стамболийски
Изисквания: Висше образование - Химическа специалност
Категории: Производство

Лаборант

 

За наш партньор, международна компания с утвърдени стандарти за производство на хартия и опаковки, търсим:
Лаборант

 

Основни отговорности:

 • Провежда лабораторни тестове и проверява качеството на постъпващи суровини, технологични параметри и готова продукция;
 • Взима участие в разработване на нови стандарти, методики и др.;
 • Извършва аналитични тестове при калибриране на лабораторните и промишлени контролно-измервателни прибори;
 • Изготвя документация с получените резултати (журнали, диаграми, анализни свидетелства и др.) и поддържа база от данни.

 

Компанията предлага:

 • Трудов договор и пълни осигуровки;
 • Отлично възнаграждение;
 • Ваучери за храна;
 • Осигурен транспорт;
 • Работно облекло;
 • Работа на смени;
 • Въвеждащо обучение за успешно интегриране в спецификите на дейността;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Работа в международна компания с утвърдени стандарти;
 • Възможност за професионално обучение и развитие.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование – специалност „Химия”, „Химични технологии”, „Химия на дървесината” или др. химическа специалност; 
 • Умения за прецизно извършване на анализи;
 • Добра компютърна грамотност и умения за работа с MS Office;
 • Владеенето на английски език (писмено и говоримо) се счита за предимство;
 • Опитът в производствена среда е предимство;
 • Комуникативност и умения за работа в екип;
 • Мотивация и желание за развитие и поемане на отговорности. 

 

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт Рекрутмънт притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019.

Разрешени формати: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png