Машинен инженер с ръководни функции

Машинен инженер с ръководен опит в индустриална среда

Публикувана: преди 102 дни
Месторабота: гр. Пловдив
Изисквания: Висше техническо образование - Машинен инженер Английски език

Машинен инженер с ръководни функции

 

За наш партньор, производствена компания за производство на инвестиционни и колекционерски продукти от благородни метали, в момента търсим:

Машинен инженер с ръководни функции

Основни отговорности:

 • Ръководи отдел „Повърхностна обработка“;
 • Запознава екипа с производствения план и дефинира приоритетите за изпълнение;
 • Организира, мотивира и ръководи екипа, като разпределя работата между служителите с цел максимална ефективност;
 • Проследява изпълнението на поставените задачи и качеството на произвежданите продукти;
 • Съдейства при внедряването на нови проекти и пускането в аксплоатация на нови машини;
 • Следи за правилната експлоатация на машините и съоръженията;
 • Контролира спазването на установения технологичен процес;
 • Отговаря и контролира за спазването на вътрешните трудови правила и дисциплина.

 

Компанията предлага:

 • Трудов договор и пълни осигуровки;
 • Отлично стартово възнаграждение;
 • Допълнителни бонуси;
 • Работно облекло;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможност за допълнителни професионални обучения за повишаване на квалификацията;
 • Петдневна работна седмица;
 • Редовна смяна;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнителни социални придобивки - безплатна MultiSport карта, преференциални цени на продуктите за служители на компанията;
 • Работа в една от най-бързо развиващите се компании в България;
 • Коректност и спазване на договорните условия.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше техническо образование – Машинен инженер;
 • Опит на ръководна позиция в производствена компания;
 • Добро владеене на английски език;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Отлични лидерски и организационни умения;
 • Аналитично мислене, гъвкавост, умения за взимане на решения и поемане на отговорност;
 • Проактивност, инициативност и ориентираност към повишаване на резултатите;
 • Опит в работата с ERP системи се счита за предимство.

 

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт Рекрутмънт притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019.

Разрешени формати: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png