Експерт ЗБУТ

Публикувана: преди 16 дни
Месторабота: гр. Пловдив

Булминт Рекрутмънт е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.

Компанията е част от Булминт Уан, едно от най-бързо развиващите се дружества в България. Нашият екип от професионалисти ще ти помогне да намериш най-подходящата кариерна възможност с перспектива за развитие и конкурентни условия.

За наш доверен партньор, търсим:

Експерт ЗБУТ

Основни отговорнисти:

 • Организация и контрол на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и идентифициране на опасностите;
 • Провеждане и организация на инструктажи и обучения на тема ЗБУТ;
 • Провеждане на периодични и извънредни инструктажи и обучения на тема ЗБУТ;
 • Активно участие в изготвянето, актуализирането и предоставянето оценки на риска в организацията;
 • Поддържане и актуализация документацията по ЗБУТ;
 • Извършване на регулярни вътрешни инспекции и одити по ЗБУТ и ПБ;
 • Комуникация със СТМ, контролни органи и външни партньори и контрагенти;
 • Съдействие при разследване и регистриране на възникнали инциденти и трудови злополуки, вкл. изготвяне на документация;
 • Участие в организацията на периодични профилактични прегледи за служители;


Изисквания:

 • Завършено висше техническо образование ще се счита за предимство;
 • Познаване действащото законодателство по ЗБУТ и свързаната с неговото прилагане нормативна база;
 • Познания в областта на стандартите по качество, ОС и ЗБУТ;
 • Опит на същата или сходна позиция 3 години;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office /Word, Excel/;
 • Опит в обработката на голям брой документи, спазване на срокове и работа в динамична среда.


Компанията предлага:

 • Конкурентно възнаграждение, съобразено с опита и квалификациите на кандидата;
 • Осигурен обяд на работното място;
 • Възможност за развитие в една от най-бързо растящите компании в сектора;
 • Работа в стабилна организация;
 • Коректност и спазване на договорните условия;
 • Приятна работна атмосфера и подкрепа от екипа.Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт Рекрутмънт притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019.

Разрешени формати: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png