Специалисти по изграждане на промишлени инсталации в Естония

Публикувана: преди 10 дни
Възнаграждение: 6500-8500 лева нето

Булминт Рекрутмънт е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.

Компанията е част от холдинга на Булминт Уан, един от най-бързо развиващите се доставчици на продукти в сферата на монетосеченето и лидер в производството на инвестиционни продукти и колекционерски изделия.

За наш доверен клиент търсим служители за следните позиции:

1. Монтажник тръбни инсталации - да има опит за монтаж на тръбни инсталации в тефтопреработващо предприятие;
2. Заварчик с код 111, 141 - квалификация електродъгово заваряване и заварки под аргон на тръбни инсталации с последващ контрол на заваръчните съединения;
3. Бригадир - да организира изпълнението на поставените задачи на място. Осигуряване на необходимите материали и консувативи;
4. Зам.началник на обект - организира работата и комуникацията с представители на Възложителя. Следи и контролира изпълнението на работния график;
5. Строителен инженер - контрол на изпълнение на строителните норми. Квалификация "Бетонови конструкции и високи инженерни инсталации";
6. Специалист Техн.безопасност - организира и провежда встъпителен инструктаж, инструктаж на работното място, ежедневни инструктажи. Осигуряване на ЛПС. Използване на мобилни скелета и подемно-транспортни машини. Провеждане на изпити и ежедневен контрол за спазване на охраната на труда;
7. Специалист по качество - разработва процедури по качество. Оформя и продвижва документите. Оформя задания за работа на бригадите и контрол за изпълнението им;
8. Технически ръководител - запознаване с изискванията на работната документация по проекта. Организиране и правилно ръководене на ежедневната работа. Съставяне на работни графици и контрол за изпълнението им. Възлагане и контрол за изпълнение на ежедневните работи;
9. Технолог по заваряване IWE - разработва процедурите по заваряване. Организира и контролира качеството на изпълнените заваръчни работи.

Кандидатите да притежават:
1. Диплома за завършено образование и професионална квалификация.
2. Документи, доказващи квалификацията на заварчиците с код 111 и/или 141.
3. СV за ИТР персонала с ниво на владеене на английски език или други езици.

Срок за изпълнение на проекта - 6 месеца.

Осигурени са:
1. Транспорт от България до Естония и обратно.
2. Транспорт от местоживеене до месторабота и обратно.
3. Нощувки.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт Персонал притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019.

Разрешени формати: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png