Специалист Логистика

Публикувана: преди 32 дни
Месторабота: гр. Пловдив

Булминт Рекрутмънт е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.
 
Компанията е част от Булминт Уан, едно от най-бързо развиващите се дружества в България. Нашият екип от професионалисти ще ви помогне да намерите най-подходящата кариерна възможност с перспектива за развитие и конкурентни условия.

За наш партньор, търсим да назначим:

Специалист Логистика

Основни отговорности:

 • Планиране и организиране на товарите по внос и износ  на компанията с налични или наети превозни средства;
 • Проследяване изпълнението на графика за доставките и графика за експедициите и препланиране и реорганизирането им с цел ефективност при нужда;
 • Активна комуникация с доставчиците на основен материал по оперативното изпълнение на плана;
 • Активна комуникация с клиентите по отношение на приемането и експедирането на поръчките;
 • Координация със замесените в изпълнението на плана страни;
 • Изготвяне и окомплектоване на всички прилежащи документи - фактури, товарителници, сертификати;
 • Проследяване и предаване на документите към счетоводството;
 • Събиране на транспортни оферти и изготвяне на анализ за отдел Продажби.

Компанията предлага: 

 • Отлично възнаграждение; 
 • Осигурен обяд на работното място; 
 • Работа на редовна смяна; 
 • Въвеждащо обучение; 
 • Възможност за развитие в една от най-бързо растящите компании в сектора; 
 • Работа в стабилна организация; 
 • Коректност и спазване на договорните условия. 

 
Изисквания за позицията:

 • Опит на редходна позиция - минимум 2 години;
 • Компютърна грамотност; 
 • Отлично владеене на английски език;
 • Аналитични умения, организираност и проактивност.  Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

 
Булминт Рекрутмънт притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019

Разрешени формати: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png