Главен счетоводител

Позиция за организирана личност с аналитично мислене и счетоводен опит

Публикувана: преди 133 дни
Месторабота: гр. Раковски
Изисквания: Висше образование

Главен счетоводител

За наш партньор – компания, чиято дейност е отглеждане на агрокултури, в момента търсим:
Главен счетоводител
 

Основни отговорности:
 

 • Организира, ръководи и контролира финансовата дейност, счетоводните процеси и вътрешния финансов контрол в компанията;
 • Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол по правилното оформяне на първичните счетоводни документи;
 • Извършва годишно счетоводно приключване и отговаря за извършването на месечни, междинни, годишни счетоводни отчети, справки и декларации; 
 • Следи и анализира финансовото състояние и резултати и предлага подходящи мерки за оптимизирането им; 
 • Проследява извършваните периодични инвентаризации и описите на съхраняваните активи; 
 • Следи и отговаря за спазването на счетоводното, данъчно и трудово законодателство в съотвествие с действащата нормативна уредба в страната;
 • Участва в разработването на вътрешните нормативни актове, процедури и правила спрямо законодателните промени;
 • Стриктно и отговорно съхранява счетоводните документи в съответствие с предвидения законов ред;
 • Представлява компанията пред финансови, данъчни и контролни органи и институции.

 

Компанията предлага:
 

 • Трудов договор и осигуровки;
 • Отлично възнаграждение;
 • Годишен бонус;
 • Работа в административна сграда;
 • Петдневна работна седмица (от понеделник до петък);
 • Осигурен транспорт от гр. Пловдив;
 • Поемане на разходите за гориво при пътуване с личен автомобил;
 • Дългосрочна заетост в стабилна организация;
 • Коректни трудови взаимоотношения и спазване на договорните условия.

 

Изисквания за заемане на длъжността:
 

 • Висше икономическо образование в областта на счетоводството и финансите;
 • 5+ години опит като счетоводител;
 • Отлично познаване и прилагане на счетоводното и данъчното законодателство и счетоводните стандарти;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office, счетоводен софтуер;
 • Висока степен на организираност, гъвкавост и аналитично мислене;
 • Лична отговорност и конфиденциалност.

 

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт Рекрутмънт притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019.

Разрешени формати: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png