Служител Каса във верига за бързо хранене

Динамична и комуникативна личност с желание за работа в утвърдена международна верига

Публикувана: преди 121 дни
Месторабота: гр. Пловдив
Изисквания: Средно образование

Служител Каса във верига за бързо хранене

 

За наш партньор, верига компания за бързо хранене с утвърдени стандарти, търсим: 

Служител Каса във верига за бързо хранене

 

Основни отговорности:

 • Удовлетворява потребностите и изискванията на клиентите, отговаря за задържането им , както и привлича нови такива;
 • Съблюдава изискванията за съхранение на продуктите и готовата продукция по отношение на трайността и условията за съхранение;
 • Спазва възприетите процедури за работа на каса и следва правилника за финансова дисциплина;
 • Съгласува необходимостта от приготвяне на продукти с работещите в кухнята;
 • Информира дежурния супервайзор или мениджър при постъпили оплаквания от клиенти;
 • Стриктно спазва условията за съхранение на суровите продукти и готовата продукция;
 • Отговаря за правилното стопанисване на инвентара, съгласно установените правила;
 • Спазва процедурите за безопасност на труд и сигурност както и участва във всички задължителни инструктажи по ЗБУТ, ПАБ и др. (начални, периодични, извънредни);
 • Следи режима на работа на оборудването и уведомява супервайзора при забелязани отклонения.

 

Компанията предлага:

 • Постоянен трудов договор;
 • Въвеждащо обучение;
 • Добро почасово възнаграждение;
 • Възможност за допълнителни часове, които се заплащат;
 • Ваучери за храна;
 • Безплатна консумация;
 • Осигурено такси след 22:30;
 • Пълен комплект униформа;
 • Гъвкаво работно време;
 • Без нощни смени;
 • Млад и сплотен екип;
 • Динамична работна среда;
 • Работа в международна компания със строго установени стандарти;
 • Възможност за професионално обучение и развитие.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Желание за работа;
 • Сръчност, бързина и организираност;
 • Спазване на установените стандарти;
 • Комуникативност.

 

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт Рекрутмънт притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019.

Разрешени формати: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png