Монтьор, релейна защита

Публикувана: преди 122 дни
Месторабота: гр. Стамболийски
Изисквания: Висше или средно електротехническо образование Английски език
Категории: Производство

 

Монтьор, релейна защита

 

За наш партньор, международна компания с утвърдени стандарти за производство на хартия и опаковки, търсим:
Монтьор, релейна защита

 

Основни отговорности:

 • Извършва текуща диагностика, настройка и ремонт на електроизмервателни уреди в уредби до и над 1000V;
 • Осъществява профилактични и следремонтни изпитания на високоволтови ел. уредби и съоръжения, ел. двигатели и трансформатори;
 • Поддържа в изправност всички видове измервателни уреди (амперметри, волтметри, електромери и др.) чрез ремонт, регулиране и проверка;
 • Взима оперативни решения за релейните защити, ел. измервателните уреди и ел. оборудването, свързани с безопасната им работа;
 • Дава предложения за въвеждане на ел. блокировки и сигнализации, осигуряващи безопасни условия на труд;
 • Подготвя протоколи за извършените дейности (профилактични изпитвания, измервания и др.).

 

Компанията предлага:

 • Трудов договор и пълни осигуровки;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Въвеждащо обучение за успешно интегриране в спецификите на дейността;
 • Осигурен транспорт;
 • Безплатна храна;
 • Приятна работна среда;
 • Работа в утвърдена международна компания;
 • Възможност за професионално обучение и развитие.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше или средно електротехническо образование (Електроцентрали и мрежи/ Електрически инсталации/ Електрообзавеждане на промишлени предприятия и др.;
 • Много добри теоретични познания по специалността;
 • Владеене на английски език на работно ниво;
 • Минимум 4-та квалификационна група;
 • Отговорно отношение и мотивация за работа в екип от професионалисти.

 

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт Рекрутмънт притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019.

Разрешени формати: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png