Служител /пневматично и хидравлично оборудване/

Публикувана: преди 15 дни
Месторабота: гр. Пловдив

Булминт Рекрутмънт е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.

Компанията е част от холдинга на Булминт Уан, един от най-бързо развиващите се доставчици на продукти в сферата на монетосеченето и лидер в производството на инвестиционни продукти и колекционерски изделия.

За наш клиент търсим:

Служител /пневматично и хидравлично оборудване/

Основни отговорности:

- Извършва своевременно подготовка на основните материали в цеха;
- Поддържа и настройва машините в готовност за работа;
- Организира и извършва работи по товарене и разтоварване на материали и стоки в цеха;
- Съдейства при изготвяне на справки и техническа документация в цеха;
- Стриктно спазване и контрол на работните стандарти;
- Участие при провеждането на регулярни частични и пълни инвентаризации на складовата наличност.

Компанията предлага :

- Въвеждащо обучение;
- Работа на редовна смяна;
- Много добро заплащане;
- Ваучери за храна;
- Работа в компания с високи стандарти и добре изградена структура и методи на работа.

Изисквания :
- Средно образование по техническа специалност , свързана с поддръжка на машини или студена обработка на метали(основно алуминий);
- Опит с хидравлични и пневматични машини;
- Добри комуникативни умения;
- Организираност и гъвкавост при изпълнение на поставените задачи;
- Личностни изисквания: умения за работа в екип, прецизност, отговорност и лоялност;
- Компютърна грамотност и опит с работа в интернет е предимство;
- Шофьорска книжка-категория В.


Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт Рекрутмънт притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019.

Разрешени формати: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png