Мениджър търговски отдел/външни пазари/

Публикувана: преди 42 дни
Месторабота: гр. Пловдив

Булминт Рекрутмънт е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.

Компанията е част от Булминт Уан, едно от най-бързо развиващите се дружества в България. Нашият екип от професионалисти ще ти помогне да намериш най-подходящата кариерна възможност с перспектива за развитие и конкурентни условия.

За наш доверен клиент, търсим:

Мениджър търговски отдел/външни пазари/

Основни отговорности:

- Организира, ръководи, контролира цялостната оперативна дейност по осъществяване на продажбите в отдел Експорт.;
- Поддържа организацията, управлението и контрола за осигуряване на спазване на срокове по поставените задачи;
- Поддържа постоянен контрол и контролира осъществяването на продажби на нови и приоритетни артикули на компанията;
- Провежда обучения на екипа, свързани с предлагане на продуктите;
- Пряко участва в изграждането и поддържането на актуална база данни с клиентите на предприятието;
- Активно участва в съставянето на годишния бюджет на отдела;


Компанията предлага:

- Позитивна атмосфера, динамична работа и нови предизвикателства;
- Екип от колеги, изпълнен с енергия, ентусиазъм и отзивчивост, специалисти готови да ти помогнат за бърза адаптация и в работата;
- Изградена и утвърдена бонусна система;
- Обучение и развитие.

Основни изисквания:

- Опит на подобна позиция минимум 2-3 години;
- Висше икономическо образование;
- Владеене на английски език на отлично ниво;
- Опит в работа с програмни продукти в областта на отчитане на търговските продажби;
- Комуникативни умения и позитивно отношение;
- Добра компютърна грамотност Word, Excel, Internet, MS Outlook.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт Рекрутмънт притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019.

Разрешени формати: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png