ИНЖЕНЕР КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

Публикувана: преди 11 дни
Месторабота: гр. Пловдив

Булминт Рекрутмънт е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.

Компанията е част от Булминт Уан, едно от най-бързо развиващите се дружества в България. Нашият екип от професионалисти ще ви помогне да намерите най-подходящата кариерна възможност с перспектива за развитие и конкурентни условия.

За наш клиент, търсим да назначим:

ИНЖЕНЕР КАЧЕСТВО


Основни отговорности:

 • Извършва ежедневни анализи за неизправностите на продуктите и/или производствените процеси с помощта на анализ на първопричината (5 Whys) или 8D репорти;
 • Разработва и прилага действия за справяне с установените проблеми и идентифицира потенциални рискови области;
 • Извършва анализ на брака и създава планове за контрол на качеството и работни инструкции за спазване на процесите;
 • Създава и поддържа документация в ERP система за несъответствия и коригиращи действия;
 • Води активна комуникация с клиенти, проследява рекламации и предлага решения за подобряване на качеството;
 • Активно участва в ежедневни срещи по инициативата за управлението (MDI) и редовно актуализира плановете за контрол на процесите;
 • Участва в проекти за непрекъснато подобряване на качеството на продуктите, използвайки методологиите Lean и Six Sigma с цел повишаване на производствената ефективност;
 • Сътрудничи с останалите отдели в производството и провежда обучения за повишаване на компетентността по отношение на качеството сред служителите.


Компанията предлага:

 • Възможност за работа в международна компания с утвърдени стандарти;
 • Отлично стартово възнаграждение, обвързано с опита и финансовите очаквания на кандидата;
 • Професионално въвеждане в работния процес и продължаващо обучение в съответствие с индивидуалните и професионални потребности на кандидата;
 • Ваучери за храна;
 • Работа на редовна смяна от понеделник до петък;
 • Позитивна работна среда и коректност в трудовите отношения;
 • Вътрешнофирмени обучения и възможност за развитие.

 
Изисквания:

 • Завършено висше инженерно образование;
 • Предишен опит на същата позиция – минимум 2 години;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Добри компютърни умения (MS Office, ERP);
 • Организираност, самоинициативност и умения за работа в екип;
 • Сертификат или компетенции по Six Sigma, Lean Six Sigma и/или Kaizen методология ще се считат за предимство;
 • Умения за работа с Minitab софтуер ще се считат за предимство;
 • Комуникативност и отговорност.


Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.


Булминт Рекрутмънт притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019.

Разрешени формати: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png