МЕНИДЖЪР КАЧЕСТВО

Публикувана: преди 11 дни
Месторабота: гр. Пловдив

Булминт Рекрутмънт е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.

Компанията е част от Булминт Уан, едно от най-бързо развиващите се дружества в България. Нашият екип от професионалисти ще ви помогне да намерите най-подходящата кариерна възможност с перспектива за развитие и конкурентни условия.

За наш клиент, търсим да назначим:

МЕНИДЖЪР КАЧЕСТВО
 

Основни отговорности:

 • Ръководи екип от специалисти по качеството и подпомага ежедневно тяхната работна дейност;
 • Анализира ключовите показатели за ефективност на производството в съответствие с изискванията на балансирана система от показатели;
 • Управлява системата за качество в съответствие с политиката на компанията и актуализира вътрешнофирмената документална система (политики, процедури, указания, оперативни инструкции, методи, планове за качество, записи и др.) 
 • Наблюдава и осигурява контрола на качеството по време на целия производствен процес;
 • Проследява състоянието на блокираните материали (суровини, готова продукция или полуфабрикати), брака  и/или свръхпотреблението и предприема подходящи коригиращи действия;;
 • Сътрудничи с инженерния отдел при валидирането и пускането в експлоатация на нови материали или процеси;
 • Осигурява непрекъснато подобряване на системата за качество - координира плановете за коригиращи действия и периодично оценява (одитира) всички процеси и основните доставчици;
 • Участва в одити на производството и качеството по 5S.


Компанията предлага:

 • Възможност за работа в международна компания с утвърдени стандарти;
 • Отлично стартово възнаграждение, обвързано с опита и финансовите очаквания на кандидата;
 • Професионално въвеждане в работния процес и продължаващо обучение в съответствие с индивидуалните и професионални потребности на кандидата;
 • Ваучери за храна;
 • Работа на редовна смяна от понеделник до петък;
 • Позитивна работна среда и коректност в трудовите отношения;
 • Вътрешнофирмени обучения и възможност за развитие.

 
Изисквания:

 • Завършено висше инженерно образование;
 • Предишен опит на същата позиция – минимум 5 години;
 • Предишен опит в ръководенето на персонал;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Добри компютърни умения (MS Office, ERP);
 • Умения за работа с Minitab софтуер;
 • Познания по Lean Six Sigma, Lean Manufacturing, ISO 9001, анализ на производствения процес, метрология, статистически контрол на процесите и управление на процесите;
 • Организираност, самоинициативност и умения за работа в екип;
 • Желание и умение за работа в динамична среда;
 • Комуникативност и развито логично мислене.


Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.


Булминт Рекрутмънт притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019.

Разрешени формати: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png