Координатор дейности

Публикувана: преди 4 дни
Месторабота: гр. Пловдив
Изисквания: Английски език

Булминт персонал е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.

Компанията е част от Булминт Уан, едно от най-бързо развиващите се дружества в България. Нашият екип от професионалисти ще ти помогне да намериш най-подходящата кариерна възможност с перспектива за развитие и конкурентни условия.

За екипа на наш клиент, в момента търсим:

Координатор дейности


Основни отговорности:

- Изготвя оферти, приема и обработва клиентски поръчки, води съответните регистри;
- Проследява изпълнението на заявките и техните доставки;
- Съставя график за експедициите и проследява изпълнението до клиенти, изготвя съответната документация;
- Приема и обработва цялостната документация при покупки на основни материали, контактува с митнически агенции;
- Окомплектова и предава на счетоводството всички документи, свързани с покупки и продажби;
- Извършва координация с всички свързани отдели на компанията;
- Поддържа база данни за извършени покупки и продажби, подава информация към финансов отдел.


Компанията предлага:

- Отлично възнаграждение и допълнителни бонуси при резултати;
- Осигурен обяд на работното място;
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за развитие в една от най-бързо растящите компании в сектора;
- Работа в стабилна организация;
- Коректност и спазване на договорните условия.

Изисквания:

- Средно или средно-специално образование;
- Отлична компютърна грамотност и умения за работа с ERP система;
- Владеене на английски писмено и говоримо, ниво В2;
- Опит на същата или сходна позиция;
- Отлична комуникация, организираност и дипломатичност.Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт персонал притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019

Разрешени формати: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png