СЧЕТОВОДИТЕЛ 

Публикувана: преди 42 дни
Месторабота: гр. София

Булминт Рекрутмънт е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.

Компанията е част от Булминт Уан, едно от най-бързо развиващите се дружества в България. Нашият екип от професионалисти ще ви помогне да намерите най-подходящата кариерна възможност с перспектива за развитие и конкурентни условия.

За свой партньор търсим да назначим:

СЧЕТОВОДИТЕЛ 

Основни отговорности:

 • Вписване на фактури за покупка на стоки, услуги и дълготрайни активи в ERP система като използва подходящи ДДС кодове и осигурява подходящи одобрения и поддръжка от вътрешен счетоводен контрол;
 • Издава различни фактури за преизчисляване на разходи и продажба на материали;
 • Подготвя банкови плащания и изпълнява касови заявки;
 • Участва в годишни приключвания и изготвя справки и записи, свързани с корекции, начисления и др.;
 • Извършва периодични счетоводни проверки в срок и отговаря за навременното и точно осчетоводяване на документите;
 • Подготвя законови месечни и тримесечни отчети (Интрастат, Статистика, Национална банка);
 • Подпомага външните финансови одити на компанията.

Компанията предлага:

 • Вътрешнофирмени обучения;
 • Позитивна и приятна работна атмосфера;
 • Комуникативна и удобна локация на компанията с осигурени паркоместа за служителите;
 • Мотивираш социален пакет – допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, застраховка живот, надбавка за транспортни разходи, допълнително пенсионно осигуряване, летен, коледен и великденски бонус и др.;
 • Широк поглед върху разнообразни процеси в международна компания, лидер в своя сектор;
 • Възможност за дългосрочно професионално израстване.

Основни изисквания:

 • Завършено висше икономическо образование; 
 • Предишен опит като счетоводител – минимум 2 години;
 • Владеене на английски език на работно ниво;
 • Добри познания по MS Excel;
 • Предишен опит с ERP система;
 • Добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство;
 • Последователност, ориентираност към детайлите и самоорганизираност.


Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт персонал притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019

Разрешени формати: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png